Auteur: VEB_Dokkum

De repetities zijn zowel op donderdag 22 februari als op 1 maart a.s. in Veenwouden. De aanvangstijden zijn respectievelijk 19.30 uur (22 febr.) en 20.00 uur! (1 maart)

We repeteren komende donderdag in Veenwouden.

Het kan zijn dat de cd’s dan binnen zijn. Je kunt in dat geval €10,- (per cd) aan Gerrit betalen.

Informatie over het uitstapje met het koor op 24 mei naar het Concertgebouw in Amsterdam kun je lezen in de mail van Gertjan. Het te betalen bedrag is €55,- p.p.

Graag tot donderdag!

Repetities van deze week.

Donderdag 9 november: 19.30 uur Veenwouden

Zaterdag 11 november:   12.00 uur Veenwouden

Donderdag 2 november: repetitie in Veenwouden om 20.00 uur

Zaterdag 4 november: repetitie in Veenwouden om 9.30 uur


Huiswerk: Lux Aeterna en de Zee

Repetities week 44:

Donderdag 2 november in Dokkum vanaf 19.30 uur.
(Met name aandacht voor Lux Aeterna).

Zaterdag 4 november in Veenwouden vanaf 9.30 uur.

Zet alvast in je agenda:

Op donderdag 23 november repeteren we in Veenwouden

Komende donderdag, 26 oktober, gaat onze repetitie door!! Deze vindt plaats in Veenwouden om 19.30 uur.

Graag de volgende stukken voorbereiden:

Sangen fan de see,

Hoe vreeselijk de watermachten,

Noardwesterstoarm

Voor de koffie/thee staan op het rooster:

Jan Visser, Betty Schotanus, Anna Jansons (of iemand die haar vervangt).

Zaterdag 28 oktober repeteren we wederom in Veenwouden vanaf 9.30 uur.

Wiesje, Arnold en Atie zorgen voor koffie/thee.

We repeteren komende donderdag 12 oktober a.s. in Veenwouden om 19.30 uur.  

Henk-Doeke Odinga begeleidt ons op de piano bij de stukken die we al goed kennen.

Verder blijft het belangrijk de overige stukken goed te blijven voorbereiden (zie ook het huiswerk van vorige week).

Graag tot donderdag in Veenwouden.

 

Huiswerk voor 5 oktober:

Herhalen: De gestorvene

Instuderen: nr. 8: Hoe vreeselijk de waater-magten, nr. 11: Afscheid, nr. 19: Lux Aeterna.

De repetitie vindt plaats in Dokkum.

Beste koorleden. 
De repetitie van komende donderdag 28 september vindt plaats in de Johanneskerk te Veenwouden. 
Het huiswerk betreft herhaling van eerder gerepeteerde stukken en het instuderen van de resterende muziek. 
Succes!
We beginnen donderdag om 19.30 uur. Graag tot dan!