De geschiedenis van ons koor

Jeroen 2

Jeroen Helder

Van 2023 tot heden

hans algra

Hans Algra

Van 2003 tot 2023

Sinds 2003 is Hans Algra dirigent van het Vocaal ensemble Bonifatius. Onder zijn leiding werd de traditie van het koor voortgezet en daarnaast aandacht besteed aan de uitvoering van eigentijdse (klassieke) koormuziek. Verschillende componisten, onder wie Frank van Nimwegen en Jan de Jong, schreven werken voor dit koor.

Nos-Henk Oosterhuis.jpg

Henk Oosterhuis

Van 1999 t/m 2003

Eeuwe Zijlstra werd in 1999 opgevolgd door Henk Oosterhuis die een voorkeur had voor a cappella-repertoire.

eeuwe

Eeuwe Zijlstra

Van 1995 t/m 1999

Dirigent Eeuwe Zijlstra legde vooral de nadruk op Engelse kerkmuziek, maar onder zijn leiding is ook een programma met Russische kerkmuziek uitgevoerd.

Pieter_Kole

Pieter Kole

Van 1991 t/m 1995

 Na ruim 12 jaar legde Jan Veninga het dirigeerstokje neer; zijn leerling Pieter Kole volgde hem op. Op diens eindexamenconcert in 1992 werden de Actus Tragicus van Bach en de Trauerkantate van Telemann uitgevoerd. In deze periode veranderde het koor van kleding en van naam. De jarenlang gedragen pijen werden vervangen door informeler kledij en vanaf toen ging het koor verder als “Vocaal ensemble Bonifatius”. Ook werd gekozen voor een gevarieerder repertoire met een accent op 'serieuze' muziek, zoals geestelijke of wereldlijke werken uit de Renaissance, Barok, Klassieke periode of Romantiek. Op een andere moment was er weer aandacht voor vrolijke, internationale (volks)muziek.
Verschillende malen werkte het koor mee aan uitwisselingsprogramma’s met de stad Crediton in Engeland dat, evenals Fulda in Duitsland, bekend staat om de relatie met de zendeling Bonifatius.

JanVeninga

Jan Veninga

Van 1979 t/m 1991

In januari 1979 werd onder leiding van de nieuwe dirigent het eerste concert gegeven. Hoogtepunten uit de periode met Jan Veninga waren deelneming aan het ‘Internationaal Koorfestival’ van 1979 en van 1983 in Den Haag.
      Het tienjarig jubileum werd in januari 1987 gevierd met een concert in de Fonteinkerk te Dokkum. Op het programma stonden de Zigeunerlieder van Brahms.

Dirigent Freek Houtkoop

De start in 1977

In de zeventiger jaren van de 20e eeuw startte Freek Houtkoop, docent muziek aan de toenmalige Chr. Scholengemeenschap Oostergo, een koor voor het zingen van kerkmuziek. Bij het eerste optreden in Anjum koos men de naam “Dokkumer Cantorij”. Vanaf het begin waren er al verschillende optredens in de regio en het koor werkte mee aan een uitwisselingsprogramma tussen Dokkum en Fulda.
De officiële start was in de herfst van 1977. Het koor had 22 leden en heette vanaf dat moment “Bonifatiuscantorij Dokkum”. Nog in datzelfde jaar werd Jan Veninga als dirigent benoemd wegens het vertrek van Houtkoop naar elders.

Ameland eind jaren '80

Dokkum midden jaren '80

Koor met Pieter Kole 1992

Bassen tijdens concert 1992

Koor met Eeuwe Zijlstra

Concertgeschiedenis

21 en 22 mei 2011

Grote Kerk te Dokkum

"Ut Genegen fjoer", scheppingsproject.

Componist: Jan de Jong; 
Tekstschrijver: Eppie Dam schreef in opdracht van ons de teksten.
Kunstschilder Jan Kooistra maakte schilderijen over de scheppingsdagen.

Met medewerking van:
Johan Bijhold, piano.
Jannie Reijenga, klarinet.

14 maart 2012

Grote Kerk te Dokkum

"Love Unknown" Passie Oratorium van Malcolm Archer 

 

  Met medewerking van:
  Roelien van Wageningen, sopraan
  Ben Brunt, bariton
  Jochum Schuurman, orgel

26 en 27 januari 2013

Grote Kerk te Dokkum, Goede Herderkerk te Heerenveen

"Een volmaakte dag" Concert-liturgie naar het evangelie van Filippus:
door Pieter Oussoren,Maria de Groot.
Liedteksten: Componist Jan de Jong.

Met medewerking van:
Netty Otter, mezzo-sopraan.
Jacqueline Ebbers, fluit.
Ben Brunt, bariton.
Johan Bijhold, piano.  

5 en 13 april 2014

Grote Kerk Dokkum, Mariakerk Buitenpost

"Stabat Mater": Karl Jenkins.
"Wondrous Cross":  Alan Bullard.

Met medewerking van:
Greetje Bijma, stemkunstenares.
Ben Brunt, bariton.
Netty Otter , mezzo-sopraan.
Agnes van Laar, sopraan.
Johan Bijhold, piano.
Arjan Jongsma, slagwerk.
Rianne Jongsma, fluit.
Wilma Jongsma, hobo. 

1 en 2 mei 2015

Mariakerk Buitenpost, Kruiskerk Burgum

Herdenkingsconcert 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
Requiem Frisicum": dit stuk werd in opdracht van 'Vocaal Ensemble Bonifatius' door componist Wim van Ligtenberg geschreven.
"Treast": Componist Jan de Jong.
Teksten van meerdere tekstschrijvers.

 Met medewerking van:
 Netty Otter , mezzo-sopraan.
 Jochum Schuurman, piano.
 Arjan Jongsma, slagwerk.
 Rianne Jongsma, fluit.
 Wilma Jongsma, hobo.
 Paulo Folkertsma, declamatie.

12 maart 2016

Grote Kerk Dokkum

"Les sept paroles du Christ sur la croix" César Franck.    
      
 Met medewerking van:   
 Miranda van Kralingen, sopraan.
 John Zuckerman, tenor.
 Willem de Vries, bariton.
 Carl Visser, orgel.
 Annegreet Rouw, harp.
 Hanneke Rouw, cello.
 Jan Kooistra maakte schilderijen over de zeven kruiswoorden.

17 december 2016

Grote Kerk Dokkum

In Dulci Jubilo


Born a King
van William Lloyd Webber
It krystfeest fan broeder Hindrik
van John Rutter
Christmas day
van Gustav Holst
The first nowell
van Ralph Vaughan Williams

Met medewerking van:
Ben Brunt              - Bariton
Agnes van Laar     - Sopraan
Carl Visser             - Orgel
Dirk Meijer            - Fagot
Muriel Seinen        - Hobo
Douwe Kootstra     - Verteller

 

1 en 2 april 2017

Grote kerk Dokkum, Kruiskerk Burgum

Love Unknown

van Malcom Archer

Met medewerking van:
Christy Luth                 - Sopraan
Jan Willem Baljet       - Bariton
Jochum Schuurman   - Orgel

 

Flyer Bonifatius Ensemble - Kerstvloed 1717

18 en 26 november 2017

Grote kerk Dokkum, Sint Piterkerk Grou

Requiem Kerstvloed 1717

van Henk-Doeke Odinga

Met medewerking van:

Femke de Boer               alt
Ben Brunt                        bariton
Douwe Kootstra             verteller
strijkkwartet  Regina Forte

Klik voor meer informatie op onderstaande link:

Requiem Kerstvloed 1717

18 oktober 2018

Bonifatiuskerk Damwald

Concert Family and Friends

40-jarig jubileum

Delen uit Stabat Mater

van Karl Jenkins

Delen uit Hoe vreeselijk de Watermagten

van Henk-Doeke Odinga

A Capella liederen

Ut Genegen Fjoer, tekst  Eppie Dam

muziek Jan de Jong

Met medewerking van:

Henk-Doeke Odinga  - piano

Jannie Reijenga          - klarinet

16 en 23 november 2019

Grote kerk Dokkum, Kruiskerk Burgum

SIEL FAN IT LÂNSKIP

Muzyk fan Jan de Jong, Frank van Nimwegen en Henk-Doeke Odinga op poëzij fan Obe Postma en Eppie Dam

Meiwurking fan:

Netty Otter, Mezzo-sopraan

Ben Brunt, Bariton

Henk-Doeke Odinga, Piano

Jannie Reijenga, Klarinet

Doeke Sijens, Ferteller

Jan Kooistra, Skilderijen

Poster Bonifatius Ensemble - The Passion

25 en 26 maart 2023

Grote kerk Dokkum,Kruiskerk Burgum

The Passion of Christ

Solisten zijn sopraan Christy Luth, tenor Laurent Nadal en bariton Ben Brunt. Orgelbegeleiding door Jochem Schuurman.

Het concert neemt u mee in het verhaal over het lijden van Jezus in de visie van  componist Sir Arthur Somervell [1863-1937]. Somervell componeerde The Passion of Christ in 1914 in dezelfde Engelse traditie als Stainers 'Crucifixion' en Maunder's 'Olivet to Calvary'. Het verhaal wordt verteld in solo's en recitatieven door tenor en bas, afgewisseld met solo's door de sopraan, vierstemmige koordelen en hymnes.